You are currently viewing VITTRA – Legen eiskaltes `Sommarfödd` Video nach

VITTRA – Legen eiskaltes `Sommarfödd` Video nach

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:

VITTRA haben ihre Scheibe „Blasphemy Blues“ im November veröffentlicht und legen jetzt ein Video zum abwechslungsreichen Song `Sommarfödd` vor, bei dem Shouter David Döragrip sprichwörtlich baden geht.

 

Die Band sagt über den Track: “the raw forces of a dark cold winter, combined with the strong longing for a verdant spring!“

 

Videostream:

https://youtu.be/bCGVnsP8d2U

 

Lyrics:

Våren kom

Med din sång

Vi äro sommar

 

Snötäckta gravfält av tystnad

Där skaren dvalar förrädiskt

Dit inget ljus längre når

Finns hopp om en grönskande vår

 

Våren kom

Med din sång

Och förinta natten

Vi äro sommarfödda

Led vår väg

Med ditt ljus

Och svala vindar

En sista gång

Sommarfödd

 

Vi, vi hava väntat i eoner

Att dagen äntligen gry

Då isen återförenas med jorden

När koltrasten sjunger för liv

 

Våren kom

Med din sång

Och förinta natten

Vi äro sommarfödda

Led vår väg

Med ditt ljus

Och svala vindar

En sista gång

Sommarfödd

 

Blott minnet av dig, är allt vi besitter

När kylan biter sig fast som ett strypgrepp

Det finns ingen återvändo

Endast ett hopp om en grönskande vår

 

Våren kom

med din sång

Och förinta natten

Vi äro sommarfödda

Led vår väg

Med ditt ljus

Och svala vindar

En sista gång

 

Våren kom

Med sin sång

Och dräpte natten

Vi skåda gryningen

Likt en vind

Sveps vi in

I dina famnar

Blott en sekund

Sommarfödd

 

Våren kom

Med sin sång

Vi äro sommar

 

[Verdant spring

Come with your song

We are summer

 

Snow-covered burial grounds of silence

Where the snow crust dwells treacherously

Where there’s no light

There is hope for a verdant spring

 

Verdant spring

Come with your song

And annihilate the night

We are summer-born

Lead our way

With your light

And soothing winds

One last time

Summer-born

 

We, we have been waiting for eons

That the day finally dawns

When the ice is reunited with earth

When the blackbird is singing for life

 

Verdant spring

Come with your song

And annihilate the night

We are summer-born

Lead our way

With your light

And soothing winds

One last time

Summer-born

 

Just the memory of you, is all we possess

When the cold, holds itself firm with a stranglehold

There is no return

Only hope for a verdant spring

 

Verdant spring

Come with your song

And annihilate the night

We are summer-born

Lead our way

With your light

And soothing winds

One last time

 

The spring arrived

With her song

And slayed the night

We beheld the sunrise

Just like a wind

We are swept in

Into your embrace

Just a mere second

Summer-born

 

The spring arrived

With her song

We are summer]